Dnes je:     Meniny má:

Geodetická kancelária
s komletným geodetickým servisom !
 • Inžinierska geodézia
 • Polohopisné a výškopisné plány
 • Geometrické plány
 • Vytyčovanie pozemkov a stavieb
 • Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností
 • Meračské práce pre projekciu
 • Porealizačná dokumentácia
 • Scanovanie a digitalizácia
 • Kresba na plotri
 • Kubatúry, profily
 • Znalecká činnosť
 • Poradenstvo v oblasti nehnuteľností a katastri
Nezabudnite: Tri razy meraj a raz rež !